پهنای باند اختصاصی


احتراما با توجه به مصوبه شماره 237 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی برای اطلاع از تعرفه های جدید پهنای باند اختصاصی با شماره 32222001-076 تماس حاصل نمایید .

نوع سرویس اینترنت اختصاصی

سرعت ارسال و دریافت

قیمت

۱۲۸ کلیوبیت بر ثانیه

۱۲۸

۱۰۳٫۲۰۰ تومان

نوع سرویس اینترنت اختصاصی

سرعت ارسال و دریافت

قیمت

۲۵۶ کلیوبیت بر ثانیه

۲۵۶

۱۹۵٫۳۰۰ تومان

نوع سرویس اینترنت اختصاصی

سرعت ارسال و دریافت

قیمت

۵۱۲ کلیوبیت بر ثانیه

۵۱۲

۳۲۵٫۵۰۰ تومان

نوع سرویس اینترنت اختصاصی

سرعت ارسال و دریافت

قیمت

۱ مگابیت بر ثانیه

۱۰۲۴

۵۸۵٫۹۰۰ تومان

نوع سرویس اینترنت اختصاصی

سرعت ارسال و دریافت

قیمت

۲ مگابیت بر ثانیه

۲۰۴۸

۱٫۰۴۱٫۶۰۰ تومان

نوع سرویس اینترنت اختصاصی

سرعت ارسال و دریافت

قیمت

۴ مگابیت بر ثانیه

۴۰۹۶

۱٫۷۵۷٫۷۰۰ تومان

نوع سرویس اینترنت اختصاصی

سرعت ارسال و دریافت

قیمت

۸ مگابیت بر ثانیه

۸۱۹۲

۲٫۹۲۹٫۵۰۰ تومان

نوع سرویس اینترنت اختصاصی

سرعت ارسال و دریافت

قیمت

۲۰ مگابیت بر ثانیه

۲۰۴۸۰

۵٫۹۲۴٫۱۰۰ تومان

نوع سرویس اینترنت اختصاصی

سرعت ارسال و دریافت

قیمت

۳۴ مگابیت بر ثانیه

۳۴۸۱۶

۸٫۳۳۲٫۸۰۰ تومان

نوع سرویس اینترنت اختصاصی

سرعت ارسال و دریافت

قیمت

۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱۰۲۴۰۰

۲۱٫۴۸۳٫۰۰۰ تومان

نوع سرویس اینترنت اختصاصی

سرعت ارسال و دریافت

قیمت

۱۵۵ مگابیت بر ثانیه

۱۵۸۷۲۰

۲۷٫۷۳۲٫۶۰۰ تومان

جهت ثبت نام غیر حضوری با شماره ۳۲۳۰۴ تماس حاصل بفرمایید یا کلمه AirMax را به سامانه ۳۰۰۰۸۸۱۰۲۱ پیامک کنید.