سرویس‌های


سرویس‌ اینترنت ۹۹۹ روز

این سرویس از اولین اتصال به مدت ۹۹۹ روز اعتبار خواهد داشت و کاربر در زمان اتمام ترافیک می‌تواند از ترافیک اضافه و یا فشفشه خریداری نماید و نیاز به تمدید سرویس نخواهد داشت.
سرعت این سرویس حداقل ۱ مگابیت و حداکثر سرعت نامحدود در شبکه Airmax خواهد بود.

مدت زمان

مقدار ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

۹۹۹ روز

۵ گیگابایت

۹٫۰۰۰ تومان

۲۰

سرویس‌ ویژه مشترکیـن پرمصرف

سرویس ویژه ای جهت استفاده مشترکین پرمصرف آماده شده است که در طول یک ماه می توانند با قیمت مناسب و حداقل سرعت ۱ مگابیت و حداکثر سرعت نامحدود در شبکه Airmax از خدمات اینترنت استفاده نمایند. در زمان پایان ترافیک ، امکان خرید ترافیک اضافه با قیمت کمتر از معمول و هم‌چنین فشفشه‌، وجود دارد.

مدت زمان

مقدار ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

یک ماه

۱۵۰ گیگابایت

۲۴۰٫۰۰۰ تومان

۲۴۰

یک ماه

۲۰۰ گیگابایت

۳۱۵٫۰۰۰ تومان

۳۱۵

سرویس‌ دانلود شبانه رایگان ( از ساعت ۲ بامداد الی ۷ صبح )

مشترک در طول روز از ترافیک سرویس خریداری شده خود، استفاده خواهد نمود. حداقل سرعت ۱ مگابیت و حداکثر سرعت نامحدود در شبکه Airmax و از ساعت ۲ بامداد الی ۷ صبح می تواند از اینترنت به صورت رایگان استفاده نماید.

ترافیک ماهیانه

قیمت

۱۰ گیگابایت

۴۲٫۰۰۰ تومان

۲۰ گیگابایت

۶۰٫۰۰۰ تومان

۳۰ گیگابایت

۷۸٫۰۰۰ تومان

۴۰ گیگابایت

۹۳٫۰۰۰ تومان

سرویس‌های حجمی

مشترک در طول دوره می توانند با قیمت مناسب و حداقل سرعت 2 مگابیت و حداکثر سرعت نامحدود در شبکه Airmax از خدمات اینترنت استفاده نمایند. در زمان پایان ترافیک ، امکان خرید ترافیک اضافه با قیمت کمتر از معمول و هم‌چنین فشفشه‌، وجود دارد.

مدت زمان

مقدار ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

یک ماه

۲ گیگابایت

۱۲٫۰۰۰ تومان

۱۲

سه ماه

۶ گیگابایت

۳۴٫۰۰۰ تومان

۳۴

شش ماه

۱۸ گیگابایت

۷۴٫۰۰۰ تومان

۷۴

یک سال

۲۴ گیگابایت

۱۲۱٫۰۰۰ تومان

۱۲۱

مدت زمان

مقدار ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

یک ماه

۷ گیگابایت

۲۳٫۰۰۰ تومان

۲۳

سه ماه

۲۱ گیگابایت

۶۲٫۰۰۰ تومان

۶۲

شش ماه

۴۲ گیگابایت

۱۱۴٫۰۰۰ تومان

۱۱۴

یک سال

۸۴ گیگابایت

۲۱۳٫۰۰۰ تومان

۲۱۳

مدت زمان

مقدار ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

یک ماه

۲۰ گیگابایت

۴۸٫۰۰۰ تومان

۴۸

یک ماه

۵۰ گیگابایت

۹۶٫۰۰۰ تومان

۹۶

سه ماه

۴۵ گیگابایت

۱۰۰٫۰۰۰ تومان

۱۰۰

سه ماه

۹۰ گیگابایت

۱۶۸٫۰۰۰ تومان

۱۶۸

شش ماه

۹۵ گیگابایت

۱۹۳٫۰۰۰ تومان

۱۹۳

شش ماه

۱۵۰ گیگابایت

۳۰۲٫۰۰۰ تومان

۳۰۲

یک سال

۱۸۰ گیگابایت

۴۲۷٫۰۰۰ تومان

۴۲۷

یک سال

۳۶۰ گیگابایت

۸۵۴٫۰۰۰ تومان

۸۵۴

یک سال

۵۰۰ گیگابایت

۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان

۱۱۸۰

یک سال

۱ ترابایت

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

۲۰۰۰

سرویس‌های نامحدود

حداکثر ترافیک دانلود و آپلود با توجه به استفاده منصفانه مشترک می باشد و در صورت استفاده غیرمنصفانه سرویس مشترک قطع می گردد و مشترک می‌بایست ترافیک خریداری نماید.

مدت زمان

حداکثر ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

یک ماه

۴۰ گیگابایت

۶۲٫۰۰۰ تومان

۶۲

مدت زمان

حداکثر ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

یک ماه

۶۵ گیگابایت

۱۰۸٫۰۰۰ تومان

۱۰۸

مدت زمان

حداکثر ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

یک ماه

۱۲۵ گیگابایت

۱۸۸٫۰۰۰ تومان

۱۸۸

مدت زمان

حداکثر ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

یک ماه

۲۵۰ گیگابایت

۳۵۸٫۰۰۰ تومان

۳۵۸

Artboard 6 سرویس‌های غیرحجمی

سرویس‌های غیرحجمی، سرویس‌هایی با ماهیت مشابه سرویس نامحدود هستند، از این نظر که ترافیک قابل استفاده‌ی بالایی دارند.
تفاوت آنها با سرویس‌های نامحدود معمول این است که به جای کاهش سرعت در هنگام گذر از مصرف مشخص، سرعت آنها در طول مدت ارئه سرویس همواره ثابت باقی می‌ماند. در عوض اگر حجم قابل مصرف تمام شود، امکان خرید ترافیک اضافه با قیمت کمتر از معمول و همچنین فشفشه، وجود دارد.

مدت زمان

مقدار ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

یک ماه

۲۰ گیگابایت

۲۵٫۰۰۰ تومان

۲۵

مدت زمان

مقدار ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

یک ماه

۳۰ گیگابایت

۴۰٫۰۰۰ تومان

۴۰

مدت زمان

مقدار ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

یک ماه

۴۰ گیگابایت

۶۰٫۰۰۰ تومان

۶۰

مدت زمان

مقدار ترافیک

قیمت

امتیاز باشگاه

یک ماه

۶۰ گیگابایت

۱۰۰٫۰۰۰ تومان

۱۰۰

بسته‌های ترافیک اضافه

 • 1GB
  ۳٫۰۰۰ تومان
 • 5GB
  ۱۳٫۴۰۰ تومان
  ۱۳ امتیاز
 • 10GB ۲۴ امتیاز
  ۲۴٫۴۰۰ تومان
 • 15GB ۳۲ امتیاز
  ۳۲٫۴۰۰ تومان
 • 20GB ۴۲ امتیاز
  ۴۲٫۴۰۰ تومان
 • 30GB ۶۰ امتیاز
  ۶۰٫۴۰۰ تومان
 • 50GB ۹۰ امتیاز
  ۹۰٫۴۰۰ تومان
 • 80GB ۱۳۵ امتیاز
  ۱۳۵٫۴۰۰ تومان
 • 100GB ۱۶۵ امتیاز
  ۱۶۵٫۴۰۰ تومان

نکات زیر را درباره‌ی سرویس‌ها در نظر داشته باشید:

 • به هزینه‌های بالا، مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور اضافه خواهد شد.
 • سرعت سرویس بسته به کیفیت ارتباط دستگاه AirMax خواهد داشت و هیچ محدودیتی در سرعت مشترک به جز سرویس‌های غیرحجمی اعمال نشده است.
 • مشترک در صورت پایان ترافیک اولیه می‌بایست ترافیک اضافه خریداری نماید.
 • تمامی سرويس‌ها شامل Valid IP دايناميک می‌باشند.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین عصر ارتباطات پارسه قشم مطابق ضوابط مصوبه جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافقنامه سطح خدمات با SLA خدمات ارتباط داده‌ها می‌باشد.

جهت ثبت نام غیر حضوری با شماره ۳۲۳۰۴ تماس حاصل بفرمایید یا کلمه AirMax را به سامانه ۳۰۰۰۸۸۱۰۲۱ پیامک کنید.