دفتر مرکزی

  • هرمزگان - قشم - خیابان فلسطین صحرای سینا مجتمع مهدی زاده طبقه دوم - کدپستی: ۷۹۱۵۹۳۳۱۵۵
  • ۰۷۶-۳۲۳۰۴
  • ۰۷۶-۳۲۲۲۲۰۵۴
  • parseh@parsehqeshm.ir